Apa Pura

  • ru
  • ro

Apă pură
    în orice casă
apa_anime
Чистую вода
    в каждый дом

Probleme şi soluţii

Nu întîmplător pămîntul arată din cosmos ca o planetă albastră. Toate fiinţele vii, planetele sînt strîns legate de apă. Apa e baza la tot, ce e viu.

Două treimi din corpul unui adult constă din apă. Suficienţa apei în organizm determină starea de sănătate a fiecărui, şi, prin urmare, şi supravieţuirea lui. Anume prin intermediul apei celulele sunt alimentate cu substanţe nutritive, sunt eliminate toxinele şi deşeurile din organizm, se efectuează „curăţirea” lui. Apa „unge” toate vasele corpului şi asigură bună digestie.

Omul nu observă rolul enorm al apei în viaţa sa, deoarece ea e permanent la îndemînă. Dar face a ne pomeni fără ea, cel puţin cîteva ore, şi imediat ne dăm seama de enorma ei valoare. Omul reacţionează acut la cea mai mică schimbare a conţinutului apei în organizmul său. O pierdere de apă de pînă la 2% din greutatea corporală (1-1,5litri) provoacă o sete puternică, o pierdere de 6-8% provoacă o stare de leşin, 10% – halucinaţii, o pierdere de 12% – provoacă moartea.

Zilnic un adult are nevoie aproximativ de 2,5-3litri de lichid. Sigur că această cantitate variază în legătură cu vîrsta, hrana şi condiţiile climaterice. O parte din consumul zilnic de apă omul primeşte cu hrana. Şi totuşi, experţii sunt convinşi, că o persoană sănătoasă trebuie să bea aproximativ 2 litri de apă pe zi.

Omul trebuie să bea apă curată. Extragerea acesteia din natură pe an ce trece devine mai dificilă. Chiar şi în zonele în care apa potabilă e în cantităţi suficiente oamenii, uneori, suferă de o lipsă de apă potabilă de calitate.

Poluarea apei e una dintre principalele provocări ale omenirii secolului XXI. Stoparea progresului este imposibil. Pe zi ce trece starea ecologică a mediului se agravează, creşte numărul de automobile. Emisiile dăunătoare în atmosferă şi râuri cresc în progresie geometrică.

109 kg de clor (doi saci de clor)
Apa clorurată are un efect negativ asupra esofagului și a stomacului. Cauzează iritații ale pielii, alergii, favorizează exacerbarea bolilor astmatice

Astăzi în majoritatea oraşelor din R. Moldova există alternative pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă, care permite rezidenţilor să cumpere apă potabilă. Cele mai frecvente dintre acestea sunt: livrarea apei îmbuteliate în case, birouri, magazine şi filtre de uz casnic. Cu toate acestea, aceste alternative au anumite dezavantaje.

Имидж – ничто, жажда – все, как говорилось в известной рекламе. Испытывая жажду, человечество на протяжении многих столетий утоляло ее при помощи обыкновенной питьевой воды. Но не все так просто в современном мире, которым правят газированные напитки, алкоголь и кофеин. «Запивая» ими свою жажду, мы забываем о том, что обычная питьевая вода не только полезна, но и жизненно необходима организму.